Green Products For ever

T 073 503 94 70

Vol overtuiging heeft Green Products zich vanaf het begin van zijn bestaan gepositioneerd als een duurzame producent. Met veel aandacht voor het milieu. Maar is dat ook de merkessentie van Green Products?

Green Products ontwikkelt en produceert hoogwaardige opkweeksystemen voor vermeerderingsbedrijven, kwekerijen en bosbouw. Het assortiment omvat paperpots en lijmpluggen voor de opkweek van jonge planten uit zaad, stek en weefselkweek.

Merkessentie
Een aantal intensieve sparsessies met communicatiebureau GREEN verschafte meer inzicht. De oorsprong van Green Products ligt in de tabaksindustrie. De productietechniek van Green Products is gebaseerd op technieken uit die sector. Het resultaat is een ongeëvenaarde kwaliteit in het eindproduct in termen van consistentie in vorm, vulling en vochtgehalte. Het zijn juist deze kenmerken die de klanten van Green Products het meest waarderen. Hetgeen niets af doet aan de van oorsprong aanwezige drijfveer om je maximaal in te zetten voor een zo duurzaam mogelijke manier van werken en produceren.


Green Products, for ever
De techniek en de mentaliteit van Green Products zorgt ervoor dat de tuinbouwsector altijd kan vertrouwen op consistentie in de geleverde paperpots. Van paperpot tot paperpot, van partij tot partij. Op basis van dit inzicht hebben wij een creatieve vertaalslag gemaakt naar de merkbelofte en tevens slogan: ‘Green Products, for ever’ waarmee de merkessentie compact tot uitdrukking komt.

Werk
Merkessentie | Strategisch communicatieadvies | Communicatiestrategie | Logo en huisstijl | Divers huisstijldrukwerk | Website | Corporate folder in diverse talen | Beeldbank | Banners | Beursconcept | PowerPoint-presentatie

GREEN Communicatie