Stap in de Stal

T 073 503 94 70

GREEN helpt sinds 2006 de Stichting Varkens in Zicht met de publiciteitscampagne van het Weekend van het Varken. Met groot succes want ook in 2012 steeg het bezoekersaantal met 40%!

De Stichting Varkens in Zicht organiseert ieder jaar het Weekend van het Varken waarbij burgers een kijkje kunnen nemen op varkenshouderijen. In 2012 bezochten 37.500 mensen één van de 38 deelnemende varkensbedrijven tijdens het Weekend van het Varken.

Kom kijken en vorm je eigen mening
De intensieve veehouderij is een gevoelig onderwerp in Nederland geworden. Onder druk van diverse NGO’s en omwonenden ziet met name de varkenshouderij zich genoodzaakt te investeren in draagvlak. Maar wat is dan het merkverhaal vanuit de varkenshouderijsector? Kom kijken en vorm je eigen mening. Dat is de kern van de visie van GREEN op dit onderwerp. De Stichting Varkens in Zicht zag dit in 2006 wel zitten en ging er in mee.

Leuk, leerzaam en gratis uitje voor gezinnen
Vanuit de kernboodschap ‘kom kijken en vorm je eigen mening’ is door de jaren de merkstrategie en de uitwerking van de publiciteitscampagne regelmatig bijgesteld. Steeds meer is het accent komen liggen op een leuk en leerzaam uitje voor het hele gezin. Daarbij is ook steeds meer gebruik gemaakt van huis aan huis folders. In 2011 bleek de inzet van 500.000 hah folders heel effectief te zijn. Dat aantal is in 2012 verdubbeld naar 1 miljoen. Met de kopregel ‘Ontdek de varkenshouderij’ sluit de campagne ook goed aan op de algemene publiekswebsite overvarkens.nl. Door meer deelnemende varkensbedrijven, de verspreiding van huis aan huis folders, radiocommercials op Skyradio en online marketing is het bezoekersaantal gegroeid van 27.000 in 2011 naar 37.500 in 2012!Werk
Communicatiestrategie | Communicatieconcept | Campagnebeeld | Huis aan huis folders (4 versies) | Huisstijl | Radiocommercial | Website | Online marketing | Social media waaronder Facebook en Twitter | prstrategie en persberichten | Flyers | Stickers | Punchballs (give away’s) | Posters | Begeleiding GFK onderzoek

GREEN Communicatie