Orffa

Work orffa

Orffa (Organisation For Feed Additives) is al meer dan 50 jaar actief als toeleverancier van additieven aan de internationale veevoederindustrie. Orffa ontwikkelt veevoederadditief concepten, selecteert additieven en fungeert als kennisplatform.

In 2014 hebben we de branding van de fusie tussen Orffa en Excentials uitgewerkt in de nieuwe merkpositionering: Engineering your Feed Solutions. Sinds 2014 ondersteunen we Orffa op het gebied van brand management en verzorgen we de realisatie van vrijwel alle communicatieactiviteiten en -middelen.

Lees hier de review van:
Heidi Heyvaert
International Marketing Manager bij Orffa