De 7 minst sexy woorden in de varkenshouderij

T 073 503 94 70


Het imago van de Nederlandse varkenshouderij staat nog steeds onder druk en burgers weten vaak niet beter dan wat ze in de media lezen en zien, met name als het gaat over megastallen. In de zoektocht naar de beste strategie om burgers vanuit de varkenshouderij zo goed mogelijk te informeren is het niet makkelijk om de juiste woorden te gebruiken. Welke woorden moet je bijvoorbeeld juist niet gebruiken in een dialoog met onwetende burgers? Wat schrijf je liever niet op je website en wat vertel je niet op verjaardagsfeestjes? Kortom wat zijn de minst sexy woorden in de varkenshouderij? Dit is mijn top 7.

 1. Vermeerderingsbedrijf
  Varkenshouders weten wel wat voor varkensbedrijf dit is. Maar stap eens uit je branche en denk als een burger. Dan klinkt een vermeerderingsbedrijf toch als een megafabriek, waar fabrieksmatig heel veel dieren worden geproduceerd? Vermeerderingsbedrijf is geen sexy woord voor een professioneel varkensbedrijf dat op een eerlijke en transparante manier varkens fokt.
   
 2. Gesloten bedrijf
  Het begint met de associatie die ik heb met het woord gesloten. Dan denk ik aan geheim, failliet, dicht, gesloten deuren, je hebt iets te verbergen, actiegroep ongehoord. In ieder geval negatief. Terwijl het juist een heel positief iets is, want gesloten varkensbedrijven zorgen meestal voor een betere diergezondheid. Kortom, geen lekker woord, dus liever niet gebruiken.
   
 3. Mestvarkens
  De meeste burgers weten wel wat hiermee bedoelt wordt, maar ook hier zit een vieze nasmaak aan. Want door dit woord te gebruiken wakker je oude denkbeelden aan die in de hoofden van burgers zitten: honderden varkens op elkaar in een oude, donkere stal. Misschien zitten ze nog onder de mest? Waarom niet gewoon het woord varkens gebruiken? Veel beter.
   
 4. Fokzeugen
  Dat zeugen in een varkensbedrijf ingezet worden om biggetjes te krijgen, dat weten we. Maar het woord fokzeug maakt het erger. Gewoon zeugen noemen lijkt me een kleine moeite.
   
 5. Kernfokbedrijf
  Naast kernenergiebedrijven heb je nu ook kernfokbedrijven. Klinkt toch als een miljoenenconcern die dieren fokken. Niet als een familiebedrijf met 1000 zeugen.
   
 6. Gelten
  Vraag aan een willekeurig iemand op straat wat een gelt is en ik denk dat je hilarische antwoorden krijgt, behalve het echte antwoord. Het is vakjargon en daarom niet handig om te gebruiken in de communicatie met burgers.
   
 7. Doodliggers
  Het is zoals het is, soms gaan er biggen dood en dat is de natuur. Maar gebruik het woord doodliggers en burgers vinden het erg zielig. Geen topper dus, vandaar de laatste plek in dit rijtje.

Naast bovenstaande woorden zijn er natuurlijk nog andere negatieve woorden zoals bio-industrie, megastallen, turbovarkens, uitval etcetera. Ik ben benieuwd wat jouw mening is. Heb je nog aanvullingen op deze lijst? Reageer!

GREEN Communicatie